Beroemd helderziend medium, helpt u met problemen zoals: liefde, zaken, geluk, familie-moeilijkheden, genezing voor alle lichamelijke en morele problemen. Resultaat gegarandeerd.I am a Medium. I can help people with most difficult problems such as: love, bussiness, protection, bad spirits, e.t.c. I guarantee you a quick result.Tel.: 06 – 85 5316 92

Mr. LANFIA

health family luck love moral problems protection business

Location: Amsterdam
Found: 04-09-2012